Karayolları Trafik Kanunu

Kanunun tam metni : http://goo.gl/dLVnEy
(Kanun metninde “bisiklet” ve “motorsuz” kelimeleri aratınca çıkan maddeler aşağıdadır. Kanun dışında daha detaylı maddeler içeren “Trafik Yönetmeliği” de mevcut)

Kanun Numarası : 2918
Kabul Tarihi : 13/10/1983
Yayımlandığı R. Gazete:
Tarih : 18/10/1983
Sayı : 18195

Yayımlandığı Düstur :
Tertip : 5
Cilt : 22
Sayfa : 687

MADDE 3 –
Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

– Erişme kontrollü karayolu (otoyol – ekspresyol) :
Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve MOTORSUZ ARAÇLARIN giremediği, ancak, izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur.

– BİSİKLET YOLU :
Karayolunun, sadece BİSİKLETLİLERİN kullanmalarına ayrılan kısmıdır.

– BİSİKLET :
(Değişik: 12/7/2013-6495/13 md.)

Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden MOTORSUZ TAŞITLARDIR. Azami sürekli anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER de bu sınıfa girer.

– MOTORLU BİSİKLET (MOPED):
(Değişik: 12/7/2013-6495/13 md.)

Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

– Araç :
Karayolunda kullanılabilen motorlu, MOTORSUZ ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

– Taşıt :
Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “MOTORSUZ TAŞIT” denir.

– Sürücü :
(Değişik 17/10/1996 – 4199/1 md.)

Karayolunda, motorlu veya MOTORSUZ BİR ARACI veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.

MADDE 37 –
Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; BİSİKLET kullananların 11, MOTORSUZ TAŞITLARI kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları,bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur.

MADDE 53 –
Sürücülerin Uyacağı Diğer KurallarDönüş kuralları:

Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa BİSİKLET YOLUNDAKİ BİSİKLETLİLERE ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

MADDE 56 –
Sürücüler aşağıdaki kurallara ve yasaklara uymak zorundadırlar.

e) Geçiş kolaylığı sağlamak :Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, MOTORSUZ ARAÇLARI KULLANANLAR motorlu araçlara otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.

MADDE 57 –
(Değişik: 17/10/1996 – 4199/23 md.)

Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır.
c) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise;
1. MOTORSUZ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ motorlu araçlara,
2. Motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

MADDE 66 –
BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET ve motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) Ayrı BİSİKLET YOLU varsa, BİSİKLET VE MOTORLU BİSİKLETLERİN taşıt yolunda,
BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde,
Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana,
Sürülmesi yasaktır.
b) BİSİKLET SÜRENLERİN en az bir elleri, MOTORLU BİSİKLET sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur.
c) BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır.
Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlası taşınamaz.

MADDE 68 –
Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa burada yürümek zorundadır.
2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hallerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yolunda BİSİKLET YOLU yoksa taşıt yolu üzerinde, imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı ile yürüyebilirler.

MADDE 103 –
MOTORSUZ TAŞITLAR İLE MOTORLU BİSİKLET sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabidir.

—————-