Karayolları Trafik Yönetmeliği

Yönetmelik tam metni : http://goo.gl/g1rJoQ
(Trafik Kanunu‘na kıyasla Trafik Yönetmeliği çok daha detaylı maddeler içeriyor. Yönetmelikteki bazı maddeler kanunda da var. Kanunda olup burada olmayan maddeler olduğu gibi yönetmelikte olup kanunda olmayan maddeler de var.)

İKİNCİ BÖLÜM – Tanımlar

MADDE 3-
2918 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Tanımlar
3) Araç:
Karayollarında kullanılabilen motorlu, MOTORSUZ ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

4) Taşıt:
Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “MOTORSUZ TAŞIT”denir.

Ayrıca, bir kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara “hususi taşıt”, çeşitli şekillerde kazanç sağlamak amacıyla kullanılanlara “ticari taşıt”, Taşıt Kanunu kapsamına girenlere “resmi taşıt”, resmi olmakla birlikte ticarilik niteliği taşıyanlara da “resmi ticari taşıt” denir.

5) Sürücü:
Karayolunda, motorlu veya MOTORSUZ BİR ARACI veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.

11) BİSİKLET YOLU:
Karayolunun, sadece BİSİKLETLİLERİN kullanmalarına ayrılan kısmıdır.

b) Karayoluna, karayolu üzerinde ve kenarındaki tesislere ilişkin tanımlar
6) Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol):
Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve MOTORSUZ ARAÇLARIN giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

c) Araçlara ilişkin tanımlar (Değişik: RG-11/04/2003-25076)
9) MOTORLU BİSİKLET:
(Değişik:RG-21/3/2012-28240) Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı veya elektrik motoru ile donatılmış ve imal hızı 45 km/s’den az olan L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu araçtır.

10) BİSİKLET: (Değişik:RG-21/3/2012-28240)
En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan MOTORSUZ ARAÇTIR. Azami sürekli gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştığında pedal çevrilmediği takdirde gücü tamamen kesilen ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER de bu sınıfa girer.

MOTORSUZ TAŞITLARIN TESCİLİ

MADDE 35-
Karayolları Trafik Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi uyarınca gerekli görülmesi halinde belediyelerce tescili yapılacak MOTORSUZ TAŞITLAR için aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Taşıt sahiplerinin kimlikleri ve taşıtların cins ve özelliklerinin kaydedildiği bir defter tutulur.
b) Her araç için, tescil ve trafik belgesi tek belge olarak düzenlenir ve “Tescil Belgesi” adı altında taşıt sahiplerine verilir. (Ek:8)
c) Bu araçlardan BİSİKLETLERİN PLAKALARI 10×15 santimetre, hayvanla çekilen ve elle sürülenlerin 15×20 santimetre en ve boyunda olur ve saçtan veya uygun bir maddeden yapılır.

Sürücü Belgelerinin Sınıfları

MADDE 75-
Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek  araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılır.
-“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi (MOTORLU BİSİKLET kullanacaklar için),

Hız Kuralları – Hız sınırları

MADDE 100 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689)
Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azami hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Araç / Şehir içi  / Ş.Arası Çift Yönlü Karayolu / Ş.Arası Bölünmüş Yol / Otoyol
Otomobil (M1-M1G) / 50 / 90 / 110 / 120
Minibüs (M2) / 50 / 80 / 90 / 100
Otobüs (M2-M3) / 50 / 80 / 90 / 100
Kamyonet (N1-N1G) / 50 / 80 / 85 / 95
Panelvan (N1) / 50 / 85 / 100 / 110
Kamyon-Çekici (N2-N3) / 50 / 80 / 85 / 90
Motosiklet (L3) / 50 / 80 / 90 / 100
Motosiklet (L4, L5, L7) / 50 / 70 / 80 / 80

MOTORLU BİSİKLET (L1, L2, L6) ve MOTORSUZ BİSİKLET / 30 / 45 / 45 / Giremez
Tehlikeli madde taşıyan araçlar / 30 / 50 / 50 / 60
Lastik tekerlekli traktörler / 20 / 30 / 40 / Giremez
Arızalı bir aracı çeken araçlar / 20 / 20 / 30 / 40
İş makineleri / 20 / 20 / 20 / Sorumlu kuruluştan izin alınmadan giremez

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar
Dönüşler (Doğrultu Değiştirme)

MADDE 102- Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri;
a) Sağa dönüşlerde;
1) Dönüş işareti vermeye,
2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeye,
3) Hızını azaltmaya,
4) (Değişik: RG-02/11/2000-24218) Dar bir kavisle dönmeye,
5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve BİSİKLET YOLUNDAKİ BİSİKLETLİLERE geçiş hakkı vermeye,
6) (Ek: RG-02/11/2000-24218) Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye,
Dönüş sırasında araç sürücüleri; yaya ve BİSİKLETLER İÇİN YEŞİL IŞIK YANMAKTA İKEN; yaya geçidinden ve BİSİKLET YOLUNDAN geçen yoksa veya yayalar uzakta iseler, yayaların ve BİSİKLETLERİN  GEÇİŞ HAKLARINI  ENGELLEMEMEK ŞARTIYLA, dönüşlerine devam edebilirler.

Gelen Trafikle Karşılaşmada Geçiş Kolaylığı Sağlama

MADDE 106-
c) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa;
1) MOTORSUZ ARAÇLARI sürenler motorlu araçlara,
2) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini sürenler yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere,
Geçiş hakkı vermek, suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.

Kavşaklarda Geçiş Hakkı

MADDE 109- (Değişik: RG-02/11/2000-24218)
Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır.
c)Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise;
1)MOTORSUZ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ, motorlu araçlara,
2)Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara,
3)Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,
4)Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa BİSİKLET YOLUNDAKİ BİSİKLETLİLERE geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET, Motosiklet ve Sürücüleri ile İlgili Kurallar

MADDE 136-
BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET ve motosiklet sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir.
a) BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET ve motosikletlerin;
1) Yaya yollarında sürülmesi,
2) Ayrı bir BİSİKLET YOLU OLDUĞU HALDE, BİSİKLET VE MOTORLU BİSİKLETLERİNtaşıt yollarında sürülmesi,
3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinden yan yana sürülmesi,
4) Bunlara, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişilerin bindirilmesi,
5) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması,
6) Bu araçlarla, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
7) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılması,
8) Bunların, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,
9) Sürülmeleri sırasında; elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması, bu Yönetmeliğin 134 üncü maddesindeki kurallara aykırı yük yüklenmesi,
10) Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç, bu araçlar üzerine kasa, sandık ve benzerleri yaptırılarak ve karayollarında sürülerek ticari amaçlı yük taşımalarında kullanılması,
Yasaktır.
c) BİSİKLET SÜRENLERİN EN AZ BİR ELLERİ, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme halleri dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri zorunludur.

Yayalar

MADDE 138-
Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir.
3) Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya mevcut bulunmaması halinde, BİSİKLET YOLU VARSA BİSİKLET TRAFİĞİNE ENGEL OLMAMAK ŞARTIYLA BİSİKLET YOLUNDA, BİSİKLET YOLU YOKSA imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartıyla taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler.

Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti

MADDE 150 – (Değişik:RG-9/6/2008-26901)(1)
a) Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç, ELEKTRİKLİ BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı kullanması zorunludur.

1 SAYILI CETVEL
(Değişik:RG-21/3/2012-28240)

ARAÇLARDA BULUNDURULMASI GEREKEN TECHİZAT
A) MOTORSUZ TAŞITLAR
BİSİKLETLERDE BULUNMASI GEREKEN TEÇHİZAT

1. Far : Beyaz ışık verecek ve 20 metre önü aydınlatabilecek evsafta, önde, bir adet lamba olacak.
2. Kuyruk lambası veya reflektör : Arkada, bir adet kırmızı renkte ışık veren lamba veya kırmızı reflektör olacak.
3. Fren : Emniyetle durmayı sağlayabilecek; ön ve arka tekerleklere kumanda edecek, birbirinden ayrı iki adet olacak.
4. İhbar aleti : Normal olarak 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti olacak.
5. Sandık (yük taşıyanlarda bulunan) : Sürücünün rahat ve emniyetle görüşüne ve kullanmasına engel teşkil etmeyecek, genişliği, iki tekerleklilerde 80 cm, üç tekerleklilerde 160 cm.’yi geçmeyecektir.

C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TECHİZAT (6)
(Değişik ibare:RG-19/2/2014-28918)

MOTORLU BİSİKLET, MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET
(Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)
1. Koruma başlığı (Kask) : Sürücü ve taşınması halinde yolcular için; yanmayacak ve başı, ısı, çarpma ve dış tesirlere karşı koruyacak, görme ve işitmeye engel olmayacak, kolay takılıp çıkarılacak şekilde (Avrupa Ekonomik Komisyonu ECE R 22 Regülasyonuna uygun) olacaktır.
2. Koruma gözlüğü : Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (Koruma başlığının gözlüğü varsa ayrıca gözlük aranmaz) olacaktır.
3. Reflektif işaret : Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret  takacaklardır.

2 SAYILI CETVEL
(Değişik:RG-21/3/2012-28240)
ARAÇLARDA BULUNDURULMASI İHTİYARİ TEÇHİZAT

Teçhizat ve Nitelikleri
– Bayrak gönderi
Eğilip bükülmeyen bir şekilde yapılmış ve üzerinde herhangi bir ışık tertibatı bulunmamak şartıyla, BİSİKLET ve motosikletlerde ön tekerlek hizasında, diğer araçlarda, milli bayrak için gidiş yönüne göre sağ ön tarafta, diğer flama ve forslar için sol tarafta bulunabilir.

———————————